SKRIVNA ALSTER

Jag tycker om att skriva. Att skriva är att tänka, och ofta skriver jag små eller stora texter utan något annat syfte än att befrämja min egen tankeprocess. Därför är dessa alster ofta mer eller mindre obegripliga för utomstående, men ibland kommer det ut något som kan stå på egna ben och kanske till och med vara av intresse för någon annan att läsa.
Sådant, högt och lågt, tänker jag kan vara kul att publicera här.

I mitt yrke arbetar jag till säkert 80% med att skriva. Men då så gott som alltid på engelska och ännu oftare i form av tämligen formella dokument, exempelvis rutinbeskrivningar, rapporter och liknande. Därför ser jag det som ett slags terapi, för att inte fastna alltför mycket i den formella fack-tonen, att skriva andra texter av den typ som finns här. Dock är det inget jag producerar med någon regelbundenhet, så det som finns nedan är mest gammal skåpmat som jag letar fram ur gömmorna efter hand. Därför finns det inte ännu särskilt mycket att botanisera bland, men det kommer kanske mer vad det lider.

Budo-relaterat

En gång i tiden när jag behövde fördriva lite tid började jag skriva på en bok om aikido. Textmässigt är det första utkastet klart, men det krävs ytterligare en hel del bearbetning. Och bilder måste tas fram etc. Så i väntan på att tid och inspiration skall infinna sig för att göra arbetet klart publicerar jag några valda delar här.
Utdrag ur kommande aikidobok: "Förod" och "Inledning" Länk till PDF >>>
Förordet och inledningen innehåller väl inte så värst mycket matnyttig information, men jag tänker att det kan vara intressant att ta med dem här för att ge en bild av vilken inriktning jag tänkt på boken.
Utdrag ur kommande aikidobok: "Vad är aikido?" Länk till PDF >>>
Här ges en lite mer utvecklad beskrivning av vad jag tycker kännetecknar och definierar aikido än vad som ges på sidan om aikido här på sajten.
Utdrag ur kommande aikidobok: "Var kommer aikido ifrån?" Länk till PDF >>>
Och här är en något djupare fundering kring aikidons utveckling och varför den ser ut som den gör.
Utdrag ur kommande aikidobok: "Aikidons relationer" Länk till PDF >>>
Aikidons relationer är kanske inte ett avsnitt som säger särskilt mycket för den som inte redan är åtminstone lite bekant med aikido, men det är en del som var relativt enkel att extrahera ur boken utan att sammanhanget går förlorat, plus att det kanske finns några funderingar kring "relationer" som kanske kan vara fundera på också i andra sammanhang än aikido.
Utdrag ur kommande aikidobok: "Träningen" Länk till PDF >>>
Detta är tänkt att ge en, fortfarande tämligen grund men ändå, något djupare beskrivning av hur aikido tränas.
Graderings-essä Sandan (3e dan) Iaido Länk till PDF >>>

Som en del i testet för att erhålla nästa grad i iaido ingår ofta en skriftlig del som komplement till det praktiska provet där man inför en domarpanel får visa sina praktiska färdigheter. I detta fall var den skriftliga uppgiften att besvara de båda frågorna "What is the essence of Iaido to you?" och "What is 'zanshin' for Iaido?"
(Zanshin är ett centralt begrepp inom iaidon. I essän förutsätts naturligtvis att läsaren, dvs examinatorn, vet vad detta är och därför är texten inte avsedd för någon som inte har en aning om vad zanshin är, men förhoppningsvis kan man ändå hjälpligt ana detta och något sånär följa resonemanget.)

Essän är skriven på engelska, eftersom graderingstestet utfördes för en internationell domarpanel.