JÖRGENS EGNA SIDOR

I all min storhet förutsätter jag att det finns många som är väldigt intresserade av lite personlig information om Mig.

Här är några sidor som handlar bara om det, håll till godo.

 

I menyraden ovan kan du välja vad du vill läsa om. Det är väl tämligen självinstruerande, men här följer en översikt av innehållet:
(Bra för dej som har en webläsare där min menyrad kanske inte fungerar så bra, exepelvis Safari på en iPadda.)

 

Jörgen i iaido-uniform

Mitt livs historia säger sig väl ganska självt vad det handlar om.

Budoträning har varit en tämligen stor del av mitt liv, även om det varit lite si och så med träningen under senare år.
I detta avsnitt finns dels en summarisk beskrivning av de arter jag ägnat mej mest åt, nämligen Jujutsu, Aikido och Iaido. Det är ju inte alldeles uppenbart för alla vad de olika disciplinerna går ut på, vad som skiljer dem åt och hur de tränas.
Sedan har jag ju naturligtvis sett till att också kommentera lite om min egen historia inom respektive art.

Hästar har ju på senare tid tagit en allt större del av min fritid, och därför har de fått ett eget avsnitt.

Något om yrkeslivet kan ju också vara av intresse att nämna, även om det egentligen borde höra hemma mer på företagets hemsida, Akademi Arnwulf AB.

Så finns det också ett avsnitt om övriga fritidsintressen, men där har jag inte fått ihop särskilt mycket ännu (inget alls närmare bestämt).

Jag tycker det är kul att skriva, och därför tänkte jag publicera några av mina skrivna alster på en särskild sida. Det finns inte så mycket där ännu, men jag letar fram lämpliga texter och kompletterar efterhand.

Sedan vill du förmodligen förr eller senare komma bort från mina sidor av självförhärligande. Du kan då välja mellan att antingen gå ett litet steg tillbaks till sidan om oss som bor här, till startsidan för mina egna sidor (denna sida) eller hela vägen tillbaks till startsidan för Tågarp Dalagård.